06-42321961 keesbulder@fas.frl

Administratie

Wij zorgen dat jouw administratie 100% op orde is en geven waardevolle adviezen

Voor een goed inzicht in jouw financiële situatie zijn betrouwbare cijfers noodzakelijk. Wij zorgen ervoor dat alles snel en accuraat wordt verwerkt. Vervolgens analyseren we jouw cijfers om eventuele knelpunten te ontdekken en te corrigeren en nemen dit met jou door. Uiteraard stellen we ook graag jouw jaarrekening samen en deponeren we deze indien nodig bij de KvK.

 

l

Financiële administratie

Iedere onderneming is wettelijk verplicht om een sluitende administratie te voeren en bij te houden. Zonder boekhoudkundige kennis kan het voeren van de administratie lastig en tijdrovend zijn.
Fiscaal Adviesbureau Sneek kan al deze zaken van jou overnemen. Ook kunnen problemen worden opgelost binnen de administratie en achterstanden worden weggewerkt.

i

Rapportages

Rapportages vormen de output van de boekhouding en kunnen de ondernemer alle informatie verschaffen over het reilen en zeilen van de onderneming. Fiscaal Adviesbureau Sneek kan zorgen voor het inzicht in de cijfers en voor een vertaling naar het toekomst.

Ook tussentijdse rapportages, prognoses en jaarrekeningen maken wij voor jou.

Administratieve Organisatie en Interne Controle

Om er voor te zorgen dat de gewenste informatie op een betrouwbare manier aan de administratie kan worden ontleend, moet de administratie wel goed zijn ingericht.
Fiscaal Adviesbureau Sneek zorgt voor deze goede inrichting van de administratie en adviseert op het gebied van de interne controle.