06-42321961 keesbulder@fas.frl

Bedrijfsovernames

Advies in elke fase van je ondernemerschap.

Elke fase in het ondernemerschap vraagt om advies op maat. Fiscaal Adviesbureau Sneek staat ondernemers bij in al deze trajecten.

 

l

Startende ondernemers

Als je besluit ondernemer te worden wil je het liefst alle tijd en aandacht investeren in de onderneming.
Zorgen dat de onderneming groeit en de kansen benutten die je als ondernemer ziet!

De administratieve en fiscale werkzaamheden wil Fiscaal Adviesbureau Sneek voor haar rekening nemen. Hierdoor kan de tijd die de ondernemer heeft ook optimaal aan de onderneming worden besteed.

i

Bedrijfsovername

Als ondernemer hoop je te groeien en die groei kan soms worden versneld door samen te werken of andere bedrijven over te nemen.

Bij de complexe en risicovolle aspecten hiervan wil Fiscaal Adviesbureau Sneek deskundige ondersteuning bieden met behulp van haar expertise en netwerk.

n

Staken van de onderneming

Aan het beëindigen van een onderneming zijn fiscale consequenties verbonden die goed moeten worden beoordeeld in een vroeg stadium. Hiermee kunnen vervelende verrassingen worden voorkomen.

Fiscaal Adviesbureau Sneek helpt je in het vroegtijdig anticiperen op deze risico’s en deze in goede banen te leiden.